Arkiv för "Projekt"

EFFEKTIVISERING AV BESTÄLLNINGS- OCH UTVECKLINGSPROCESSEN

Jan 18 2017

Två större systerorganisationer med stora problem att få beställnings- och utvecklingsprocessen att gå ihop. Beroenden till flera tunga svårhanterade system, och otillräckligt Läs mer »

GEMENSAM SYSTEMUPPSÄTTNING FÖR TVÅ ORGANISATIONER

Jan 18 2017

Två större systerorganisationer med liknande behov, men olika uppsättning av likvärdiga system, behövde enas om samma system. Olika offshore team och olika Läs mer »

UPPHANDLING AV NYTT CRM-SYSTEM HOS FACKFÖRBUND

Jan 18 2017

Kunden hade ett antal föråldrade verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Mellan förstudie och införande gjordes Läs mer »

UPPSÄTTNING OCH BEMANNING AV PMO

Jan 16 2017

Många parallella initiativ och projekt Få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering En känsla av att mycket sattes igång Läs mer »

OPTIMERING AV KONFIGURATIONS- OCH KVALITÉTSLEDNINGS-PROCESSEN

Jan 16 2017

Syftet med projektet är att avveckla äldre systemplattform tidsoptimerat och resurseffektivt och samtidigt fokusera på uppbyggande av ny försörjningsstark systemplattform. Målet är Läs mer »

FÖRBÄTTRING AV KONFIGURATIONSLEDNINGSPROCESSEN

Jan 16 2017

Många parallella initiativ och projekt Få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering En känsla av att mycket sattes igång Läs mer »