FÖRBÄTTRING AV KONFIGURATIONSLEDNINGSPROCESSEN

januari 16, 2017
Douglas Segerpalm
  • Många parallella initiativ och projekt
  • Få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering
  • En känsla av att mycket sattes igång men lite eller inget gick i mål
  • ACG hjälpte kunden skapa ett projektkontor som följde upp de viktigaste projekten
  • ACG skapade tillsammans med kunden ett ramverk för projektmodell, rapportering, mallar för statusrapportering, med mera.
PROJEKTVINSTER
  • En avsevärt förbättrad projektleverans med tydligt ägarskap, mål, uppföljning och utvärdering
  • Ett fungerande projektkontor som kunden driver själva
  • De har verktyg och processer för att ta in nya projekt, driva befintliga och överlämna färdiga projekt till verksamheten
  • Kunden har förbättrat informationsspridning, kommunikation och samarbete mellan sina avdelningar
MER INFORMATION

Kontakta erik.wiktorin@advanze.se