Site som möjliggör sök och annonsering av jobb

PROJEKTET

Kunden behövde hjälp med att sätta upp en site som möjliggör sök och annonsering av jobb. En befintlig sida fanns på plats men leverantören som förvaltade siten skulle bytas ut.

ACGs roll och uppdrag innefattade projektledning av implementeringen samt kvalitetssäkring av att all funktionalitet fanns på plats och att siten fungerade enligt den önskade kravbilden. Arbetet genomfördes med en extern leverantör som tillhandahöll sitens struktur och funktionalitet (utveckling).

PROJEKTVINSTER
  • Flyttade innehåll från en leverantör till en annan och säkerställde att all befintlig funktionalitet fanns på plats enligt den överenskomna kravbilden
  • Kunden fick större möjlighet till att utveckla egna platsannonsverktyg och styra över dess innehåll
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se