Effektivt betalsätt, integration med tredjepartsleverantör

PROJEKTET

Kund upplevde att dess kunder hoppar av köpflödet då det innefattar för många steg innan köpet är klart. Det fanns ett behov av att förenkla och optimera köpflödet.

ACGs roll och uppdrag, att tillsammans med en tredjepartsleverantör ta fram en betallösning som gynnar kundens kravbild.

PROJEKTVINSTER
  • Enklare och enhetligt köpflöde
  • Ökad konvertering
  • Enklare administration och vidareutveckling hanteras av tredjehandspart
  • Minskad churn genom ökad andel autogiro
  • Enkelt att lägga till nya betalsätt
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se