Effektivt betalsätt, integration med tredjepartsleverantör

PROJEKTET

Kunden upplevde att dess kunder hoppade av köpflödet eftersom det innefattade för många steg innan köpet var klart. Därför fanns det ett behov av att förenkla och optimera köpflödet.

ACGs roll och uppdrag var, att tillsammans med en tredjepartsleverantör ta fram en betallösning som matchade kundens kravbild.

PROJEKTVINSTER
  • Enklare och enhetligt köpflöde
  • Ökad konvertering
  • Enklare administration och vidareutveckling hanteras av tredjehandspart
  • Minskad churn genom ökad andel autogiro
  • Enkelt att lägga till nya betalsätt
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se