Förbättring av konfigurationslednings – processen

PROJEKTET

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fullgöra företagets uppgifter i enlighet med ny modell. Målet är en etablerad och kommunicerad beskrivning av arbetssätt, uttryckt i processer. ACGs roll och uppdrag har varit att med sin specialistkompetens inom konfigurationsledning vara en drivande kraft inom förbättringsarbetet av delprocessen konfigurationsledning.

PROJEKTVINSTER
  • En förbättrad och tydligare konfigurationsledningsprocess
MER INFORMATION

Kontakta david.lundgren@advanze.se