GDPR kravinsamling och uppsättning av projektstruktur

PROJEKTET

GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som har för avsikt att skydda och stärka EU medborgares personuppgifter och rättigheter. GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och kommer att gälla i hela EU. Alla företag som hanterar personuppgifter måste se över sina system, rutiner och processer för att ställa om till denna förordning.

Kunden önskade en förstudie med tydlig projektstruktur för att implementera GDPR i sin verksamhet. ACGs roll och uppdrag var att projektleda kravinsamling från verksamheten och kartlägga arbetsflöden och IT-system.

PROJEKTVINSTER
  • Nuläge och böranalys
  • Målet med att sätta upp tydlig projektstruktur och scope uppnåddes.
  • Tvärfunktionellt samarbete och synergier mellan landspecifika GDPR program uppnåddes.
  • ACG kunde stärka upp med ytterligare konsulter för implementeringsarbetet
MER INFORMATION

Kontakta yasmine.rasekh@advanze.se