GDPR – förstudie och uppföljning

PROJEKTET

GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som har för avsikt att skydda och stärka EU medborgares personuppgifter och rättigheter. GDPR trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Alla företag som hanterar personuppgifter måste se över sina system, rutiner och processer för att ställa om till förordningen. Kunden önskade förstudie, åtgärdsplan och implementering av åtgärdsplanen, för att leva upp till de nya kraven i sin verksamhet.

ACGs uppdrag var att leda projektet från förstudie till uppföljning av implementeringen.

PROJEKTVINSTER
  • Kontroll över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs.
  • Översikt över arbetsprocesser, system och dokument där personuppgifter förekommer.
  • Compliance med de nya kraven.
MER INFORMATION

Kontakta david.lundgren@advanze.se