Gemensam systemuppsättning för två organisationer

PROJEKTET

Två större systerorganisationer med liknande behov, men olika uppsättning av likvärdiga system, behövde enas om samma system. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Projektledare för projektet och Produktägare för systemen.

PROJEKTVINSTER
  • Lägre kostnader, sett till antal licenser och antal utvecklare.
  • Mindre antal systemberoenden.
  • Förbättrat samarbete mellan organisationerna.
PROJEKTINFORMATION
  • Agil projektmetodik.
  • Projekt med flera delmål för bättre översikt och planering.
MER INFORMATION

Kontakta david.lundgren@advanze.se