Implementering av ny kundservicewebb

PROJEKTET

Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben. Som tidigare har ansvarats av en extern leverantör.

ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest fasen.

PROJEKTVINSTER
  • Målet med projektet uppnåddes, att äga utveckling och förvaltning av kundservicewebben.
  • Uppdaterad design
  • Tvärfunktionellt samarbete mellan verksamheten, UX, utveckling och offshore team
PROJEKTINFORMATION
  • Arbetat med JIRA (Backlog och krav)
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se