Implementering av ny kundservicewebb

PROJEKTET

Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben som tidigare hade tagits om hand av en extern leverantör.

ACGs roll och uppdrag var att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, och att ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest-fasen.

PROJEKTVINSTER
  • Målet med projektet uppnåddes, d.v.s att äga utveckling och förvaltning av kundservicewebben
  • Uppdaterad design
  • Tvärfunktionellt samarbete mellan verksamheten, UX, utveckling och offshore team
PROJEKTINFORMATION
  • Verktyg: JIRA (Backlog och krav)
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se