Implementering av nytt lojalitetsprogram

PROJEKTET

Kunden hade behov av att uppdatera sitt befintliga lojalitetsprogram back- och front-end mässigt.

ACGs roll och uppdrag var att synkronisera de tvärfunktionella teamen (back-end). Dessutom ansvarade ACG för att projektleda all kravställning, prioritera funktioner gentemot utveckling, test och produktionssättning enligt verksamhetens kravbild.

PROJEKTVINSTER
  • Målet med projektet uppnåddes, att implementera en ny sajt och ersätta den befintliga med ny teknisk lösning samt uppfräschning av front-end
  • Skapade ett gränssnitt för att öka kundlojaliteten
  • Skapa anpassade erbjudanden efter kundlojalitet och beteende
  • Nytt lojalitetsprogram
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se