Införande av nytt CRM-system för ideell organisation

PROJEKTET

Kunden hade ett egenutvecklat och föråldrat verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Innan införande saknades en total kundbild och stora delar av processflödet var manuellt och helt utan spårbarhet.

PROJEKTVINSTER
  • Automatiserad handläggningsprocess
  • Enhetlig kundbild
  • All kunddata spårbar
  • Kortare handläggningstider
  • Minskade kostnader för drift och förvaltning
  • Kortare ledtid för vidareutveckling
PROJEKTINFORMATION
  • Plattform: Microsoft Dynamics CRM
  • År: 2015
  • Faser: Förstudie, upphandling, implementation
MER INFORMATION

Kontakta david.lundgren@advanze.se