Öka self-service graden- kundtjänstärenden

PROJEKTET

Kunden önskade minska antalet samtal till kundtjänst och därmed minska kostnaderna. Kunder ringde in för att hantera diverse ärenden som berör deras prenumeration. Önskemålet var att prenumeranter ska kunna genomföra sina ändringar digitalt, detta genom att digitalisera kundtjänst.

ACGs roll och uppdrag var att ta fram en ny kundservicewebb som kunde hantera kundärenden och var mer användarvänlig.

PROJEKTVINSTER
  • Minskade kundservice kostnader
  • Användarvänlig kundwebb där kund kan hantera sina ärenden via hemsidan istället för att ringa in till kundservice
PROJEKTINFORMATION
  • Sidan utvecklades i EPI 9
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se