Optimering av konfigurations- och kvalitétsledningsprocessen

PROJEKTET

Syftet med projektet är att avveckla äldre systemplattform tidsoptimerat och resurseffektivt och samtidigt fokusera på uppbyggande av ny försörjningsstark systemplattform. Målet är en ny mer kravprecis plattform med fokus på bred funktionsförmåga och ackrediteringsdulighet. ACGs roll och uppdrag är att med sin specialistkompetens inom konfigurations- och kvalitétsledning effektivisera avslut och etablering  av systemplattform.

PROJEKTVINSTER
  • Effektivt och tydligt kommunicerad process och arbetsmetod för konfigurations- och kvalitétsledning
MER INFORMATION

Kontakta maria.wengelin@advanze.se