Optimering och implementering av nytt köpflöde

PROJEKTET

Kunden önskade öka konverteringen i orderflödet samt förenkla köpprocessen för sin slutkund.

ACGs roll och uppdrag var att samla in krav, genomföra användartester och projektleda utvecklingen.

PROJEKTVINSTER
  • Målet med projektet som var att förenkla det befintliga köpflödet uppnåddes.
  • Ett tilltalande gränssnitt där kund enkelt kan genomföra ett köp skapades.
  • Tvärfunktionellt samarbeta mellan verksamheten, UX och utveckling skapades.
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se