Optimering och implementering av nytt köpflöde

PROJEKTET

Kunden önskade öka konverteringen i orderflödet samt förenkla köp processen för sin slutkund.

ACGs roll och uppdrag att projektleda , samla in krav, genomföra användartester och projektleda utvecklingen.

PROJEKTVINSTER
  • Målet med projektet att förenkla det befintliga köpflödet uppnåddes.
  • Skapat ett tilltalande gränssnitt där kund enkelt kan genomföra ett köp
  • Tvärfunktionellt samarbeta mellan verksamheten, UX och utveckling.
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se