Projekt ISÄK – Transformation av informationssäkerheten

PROJEKTET

Transformationen syftade till att ge långsiktiga effekter kring informationssäkerhet:

Möta krav och förväntningar från myndigheter, koncernen,

Förbättrad informationssäkerhet vid införande av informationssystem på kontor och kärnanläggningar

Lars Söderström övertog ett havererat projekt som startats om 4 gånger och som fortlöpt 3,5 år utan leveranser.

PROJEKTVINSTER
  • Projektets mål var att realisera Basnivå informationssäkerhet; en konkretiserad sammanställning av +600 åtgärder rörande informationssäkerhet på kontor och kärntekniska anläggningar.
  • Projektet primära syfte var att kraftigt höja informationssäkerhetsnivån. Sekundära syftet var kostnadsreduktion.
PROJEKTINFORMATION

Leveranserna bestod bl.a. av:

  • Design och implementation av zonindelat nätverk, 802.1x, WAN-kryptering, flyttade system och applikationer till nytt datacenter, SIEM, PKI, AD-struktur
  • Etablerad governance, processer och rutiner

Projektet levererade 6 månader före plan och under budget.

MER INFORMATION

Kontakta lars.soderstrom@advanze.se