Transformation till tjänsteorienterad IT-leverans

PROJEKTET

Kunden hade besparingskrav och behövde strukturera och kommunicera IT:s leverans på ett relevant sätt för verksamheten. Lite förenklat kan sägas att de behövde röra sig från att sälja timmar och prylar till att erbjuda helhetslösningar som tydligt kommunicerade sitt värde till kunden. På så vis kunde bättre beslut tas gällande var och hur besparingar skulle genomföras.

PROJEKTVINSTER
  • Tjänsteorienterad leverans inom hela IT:s infrastrukturområde
  • Standardiserade tjänstebeskrivningar
  • Ensade begreppsdefinitioner
  • Verktyg för att modellera och koppla ihop tjänster och deras kostnader
  • Uppdaterad tjänstekatalog
  • Kostnadsförståelse utifrån ett tjänsteperspektiv
MER INFORMATION

Kontakta erik.wiktorin@advanze.se