Transformering från central leverantör till strategisk styrfunktion​

PROJEKTET

Kunden hade de senaste åren haft svårt att nå de uppsatta målen gällande att leverera effektiva IT-tjänster till de gemensamma bolagen. Kunden hade genomfört tre stora förändringsinitiativ som inte gett önskad effekt. Advanze hjälpte kunden med att transformera verksamheten från en central leverantör till strategisk styrfunktion. Förändringen krävde en ny organisation och en helt ny ansvarsstruktur. Transformeringen delades upp i tre faser för att maximer verksamhetsvärdet.

PROJEKTVINSTER
  • Snabbare Time To Market
  • Lägre utvecklingskostnad
  • Tydligare fokus på kärnverksamheten
  • Ökad valmöjlighet  av utvecklingspartners
  • Slimmad och kostnadseffektiv organisation
  • Tydligare leverantörstyrning
PROJEKTINFORMATION
  • Teamstorlek: 3 FTE
  • Faser: Förstudie, genomförande
MER INFORMATION

Kontakta david.lundgren@advanze.se