Uppsättning och bemanning av PMO

PROJEKTET

Många parallella initiativ och projekt
Få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering
En känsla av att mycket sattes igång men lite eller inget gick i mål
ACG hjälpte kunden skapa ett projektkontor som följde upp de viktigaste projekten
ACG skapade tillsammans med kunden ett ramverk för projektmodell, rapportering, mallar för statusrapportering, med mera.

PROJEKTVINSTER
  • En avsevärt förbättrad projektleverans med tydligt ägarskap, mål, uppföljning och utvärdering
  • Ett fungerande projektkontor som kunden driver själva
  • De har verktyg och processer för att ta in nya projekt, driva befintliga och överlämna färdiga projekt till verksamheten
  • Kunden har förbättrat informationsspridning, kommunikation och samarbete mellan sina avdelningar
MER INFORMATION

Kontakta erik.wiktorin@advanze.se