Uppsättning och bemanning av PMO

PROJEKTET

Kunden hade många parallella initiativ och projekt och få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering. Det var en känsla av att mycket sattes igång men lite eller inget gick i mål.
ACG hjälpte kunden skapa ett projektkontor som följde upp de viktigaste projekten och skapade tillsammans med kunden ett ramverk för projektmodell, rapportering och mallar för statusrapportering, med mera.

PROJEKTVINSTER
  • En avsevärt förbättrad projektleverans med tydligt ägarskap, mål, uppföljning och utvärdering
  • Ett fungerande projektkontor som kunden driver själv
  • Verktyg och processer för att ta in nya projekt, driva befintliga och överlämna färdiga projekt till verksamheten
  • Kunden har förbättrat informationsspridning, kommunikation och samarbete mellan sina avdelningar
 
MER INFORMATION

Kontakta erik.wiktorin@advanze.se