Uppgradering av kassasystem

Projektet

Kunden var tvungen att uppgradera kassasystemen (NTS Retail) i alla sina butiker i Sverige då den versionen som fanns i drift var gammal och saknade mycket funktionalitet som var nödvändig för att uppfylla kraven från GDPR.

Det krävdes 6 månader med många rundor av förhandling, planering, testning och förberedelser inför utrullning för att få färdigt uppgraderingen. Projektet hade stått stilla ett år när Advanze projektledare tog på sig rollen.

Projektvinster

  • Genomförd uppgradering i alla drygt 55 butiker i landet utan stopp för försäljningen nästa dag.
  • Tidplanen hölls under hela projektet trots kriser längs vägen.
  • Kassasystemet har nu funktionaliteten som krävs av GDPR.

Projektinformation

Verktyg: JIRA, Sharepoint, NTS Retail

Erfarenhet: Projektledning, Systemuppgradering, kassasystem, betalningslösningar, leverantörshantering, kommunikation, uppföljning, IT-support

Mer information

Kontakta mikael.edbor@advanze.se

Leave a Reply