Supersprintlead på mediaconcern

PROJEKTET
Kundens behov att driva den agila verksamheten på marknadsavdelningen. Med målsättningen att säkerställa framdriften inom de projekt som pågick i supersprinten. 

ACGs roll och uppdrag att agera supersprintlead för att uppnå kundens mål.

PROJEKTVINSTER
  • Projektets mål att planera inför respektive supersprint:
    • Idegenererings workshops
    • Planering/genomförande av hackaton (2 veckor, fokus på beräkningar & resursplanering)
    • Dagliga check-ins med hela marknad samt avastämningar med iniativledare varannan vecka för att säkerställa framdrift inom respektive projekt
    • Retrospektives med avdelningen för att optimera och anpassa arbetsättet för kund
  • Agilt arbetsätt som fått avdelningen att ta vara på alla kompetenser tvärfunktionellet (CRM, analys, utveckling och marknad).
MER INFORMATION

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se