Day

april 20, 2020
PROJEKTET   Kundens behov har varit att stabilisera det befintliga prenumerationssystemet. Målsättningen har varit att uppnå 90% stabilitet dvs minimera antalet fel i processer som körs i systemet.​ ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in en tydlig kravbild på vad som behvöer genomföras, prioritera backlog och se till att grundfunktionalitet kommer på plats för att uppnå stabilitet.​ PROJEKTVINSTER Ett stabilare system...
Read More