Stabilisering av prenumerations- system

PROJEKTET
 

Kundens behov har varit att stabilisera det befintliga prenumerationssystemet. Målsättningen har varit att uppnå 90% stabilitet dvs minimera antalet fel i processer som körs i systemet.

ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in en tydlig kravbild på vad som behvöer genomföras, prioritera backlog och se till att grundfunktionalitet kommer på plats för att uppnå stabilitet.

PROJEKTVINSTER
  • Ett stabilare system med färre felkörningar och felaktiga processer. 
  • Tvärfunktionellt samarbete mellan verksamheten och utveckling/drift teamet.
  • Skapat ett nytt team hos verksamheten som kan bibehålla stabiliteten
MER INFORMATION

Bransch: Media

Kontakta susanne.lukasiewicz@advanze.se