Tjänstekatalog – Verkstadsindustri​

PROJEKTET

Kunden behövde förtydliga sin IT-leverans inom IT infrastruktur för att

 • Kvalitetssäkra leverans
 • Förtydliga utbud och innehåll till verksamheten
 • Förbättrad ekonomisk styrning i fråga om prissättning och kostnadsuppbyggnad
 • Identifiera kritiska leveranser och potentiella riskområden

ACG coachade IT arkitekter i tjänsteorienterat tänkande och hjälpte till att bygga upp nya IT-tjänster

PROJEKTVINSTER
 • Ökad intern kostnadstransparens
 • Tydligare tjänsteutbud och –innehåll för verksamheten
  • Vad kan beställas
  • Hur beställer jag
  • Kostnad
  • Geografiska skillnader
 • Process för tjänsternas livscykel (skapa/ändra/ta bort)
MER INFORMATION

Kontakta erik.wiktorin@advanze.se