Framtagande av förvaltningsmodell för IT-system

PROJEKTET
  • Kunden är en revisions- och redovisningsbyrå med ett stort antal IT-system som stödjer verksamheten. Det fanns ett behov av att samordna arbetet med att förvalta dessa system och sätta upp en förvaltningsorganisation
  • Ett av systemen är en egenbyggd portal för samarbete med deras kunder och för denna behövdes en kravanalytiker för att driva arbetet med vidareutveckling och förvaltning
  • ACG levererade en kravanalytiker tillika förvaltningsledare, som ansvarade för att sätta upp en förvaltningsorganisation för en del av systemen, inklusive portallösningen
  • Rollen innebar ett nära samarbete med verksamheten för att utreda krav för förvaltning och framtida utveckling, hantering av budget, leverantörsstyrning och uppföljning av leveranser 
PROJEKTVINSTER
  • Ett av målen var att implementera en bättre struktur för arbetet med att förvalta de största IT-systemen
    • Framtagande av roller, ansvarsområden och arbetssätt inom förvaltningsorganisationen för respektive system
  • Det andra var att förbättra processen för att driva utveckling och förvaltning av den egenutvecklade portallösningen
    • Förbättrat, agilt arbetssätt med tydligare process för kravframtagande och prioritering, bättre styrning av leverantörer, nya samarbetsytor, uppföljning av kostnader och effekthemtagning
MER INFORMATION

Kontakta david.lundgren@advanze.se