Öka användarvänligheten på befintlig hemsida inom mediabranschen

PROJEKTET

Kunden var ett nyhetsmagasin som kommer både i tryckt form och i digital version på deras hemsida

Hemsidan fungerade inte I den utsträckning kundens reportrar och läsare skulle önska och bidrog inte till att uppnå affärsmålen 

Även användarupplevelsen behövde ett lyft

ACG bidrog med en kravanalytiker, vars uppgift var att utvärdera nuvarande användarupplevelse och ta fram krav för förbättringar

PROJEKTVINSTER

Målet var att utreda nuläge och definiera behov utifrån ett användarperspektiv, samt leverera en kravbild med syfte att öka nöjdheten bland medarbetare och läsare, så att affärsmålen kunde nås

  • Analys av hemsidans trafik i Google Analytics 
  • Kartläggning av de olika användargruppernas behov
  • Framtagande av informationsarkitektur och design för en 
    bättre anpassad hemsida
  • Dokumentation av krav

Resultatet bestod av en backlog och wireframes som överlämnades till offshoreteamet som ansvarade för utvecklingen av hemsidan ​

MER INFORMATION

Mediabranschen

Kontakta david.lundgren@advanze.se