Logistikbranschen – Programkontor och outsourcing​

PROJEKTET
 

Kunden stod inför stora utmaningar när post- och paketdistribution ändras. Detta ställde krav på besparingar inom alla företagets områden och avdelningar.

Besparingspotentialen inom IT identiferades till drygt 600 MSEK run-rate (årligen)

Ett besparingsinitiativ påbörjades med sju delområden och totalt runt tjugo initiativ

ACG kom in i programmet efter drygt ett halvår för att förbättra transparens och struktur. Detta var nödvändigt för att säkra att utlovade besparingar faktiskt togs hem som planerat – samt för att identifiera nya besparingsmöjligheter.

 

PROJEKTVINSTER

ACG satte upp tydliga rapporteringsstrukturer

  • Initiativstatus gällande framdrift och faktisk besparing
  • Programrapportering till styrgrupp och företagets VD och styrelse
  • Löpande analys av total programstatus

ACG analyserade as-is läget för utvecklingsteamen gällande outsourcinggrad och  satte upp tydliga mål per team för potentiell outsourcing grad för att nå satta besparingsmål

MER INFORMATION

Kontakta erik.wiktorin@advanze.se