Projektledning datacenter-transition​

PROJEKTET
  • Kunden hade myndighetskrav att förbättra driftmiljö och IT-säkerhet
  • En helt ny datahall med ny infrastruktur var färdigställd
  • Nästa steg var att flytta alla applikationer
  • Projektet ZAPP (”zonindelning och applikationsflytt”) syftade till att migrera ett 70-tal applikationer från Stockholm till Oskarshamn
  • ACG tillsatte en projektledare som drev projektet från 2017 tills det stängdes  2019
PROJEKTVINSTER
  • Projektet levererade framgångsrikt på effektmålet att skapa en framtida säker och högpresterande IT-miljö för kundens verksamhet
  • Implementerat virtualiseringsstrategi
  • Realisering av zonmodell för djupledsförsvar
  • Projektet svarade upp på alla höga myndighets- och säkerhetskrav    

MER INFORMATION

Kontakta kalle.broms@advanze.se