Category

Kravanalys
PROJEKTET Kunden var ett nyhetsmagasin som kommer både i tryckt form och i digital version på deras hemsida​ Hemsidan fungerade inte I den utsträckning kundens reportrar och läsare skulle önska och bidrog inte till att uppnå affärsmålen ​ Även användarupplevelsen behövde ett lyft​ ACG bidrog med en kravanalytiker, vars uppgift var att utvärdera nuvarande användarupplevelse och ta fram krav för förbättringar PROJEKTVINSTER Målet var att utreda...
Read More