Category

Kundcase
PROJEKTET Kunden hade ett antal föråldrade verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Mellan förstudie och införande gjordes en omfattande upphandling där ett antal leverantörer och CRM-lösningar utvärderades. PROJEKTVINSTER Framtagande av: Administrativa föreskrifter/upphandlingsformalia Kommersiella villkor/avtalsgrund Informationsmodell Funktionskrav IT-tekniska krav Krav på leverans och service Underlag för avveckling, införande och migrering...
Read More
PROJEKTET Två större systerorganisationer med liknande behov, men olika uppsättning av likvärdiga system, behövde enas om samma system. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Projektledare för projektet och Produktägare för systemen. PROJEKTVINSTER Lägre kostnader, sett till antal licenser och antal utvecklare. Mindre antal systemberoenden. Förbättrat samarbete mellan organisationerna. PROJEKTINFORMATION Agil projektmetodik. Projekt...
Read More
PROJEKTET Två större systerorganisationer med stora problem att få beställnings- och utvecklingsprocessen att gå ihop. dessutom beroenden till flera tunga svårhanterade system, och otillräckligt teknisk kunskap i organisationen. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Produktägare och Team Lead. PROJEKTVINSTER Ökad kontroll över beställnings- och utvecklingsprocessen. Minskade ledtider och lägre kostnader. Tydligare ägarskap...
Read More
PROJEKTET Kunden hade de senaste åren haft svårt att nå de uppsatta målen gällande att leverera effektiva IT-tjänster till de gemensamma bolagen. Kunden hade genomfört tre stora förändringsinitiativ som inte gett önskad effekt. Advanze hjälpte kunden med att transformera verksamheten från en central leverantör till strategisk styrfunktion. Förändringen krävde en ny organisation och en helt...
Read More
PROJEKTET Kunden hade besparingskrav och behövde strukturera och kommunicera IT:s leverans på ett relevant sätt för verksamheten. Lite förenklat kan sägas att de behövde röra sig från att sälja timmar och prylar till att erbjuda helhetslösningar som tydligt kommunicerade sitt värde till kunden. På så vis kunde bättre beslut tas gällande var och hur besparingar...
Read More
PROJEKTET Kunden hade ett egenutvecklat och föråldrat verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Innan införande saknades en total kundbild och stora delar av processflödet var manuellt och helt utan spårbarhet. PROJEKTVINSTER Automatiserad handläggningsprocess Enhetlig kundbild All kunddata spårbar Kortare handläggningstider Minskade kostnader för drift och förvaltning Kortare ledtid för...
Read More
1 2 3