Category

Outsourcing
PROJEKTET   Kunden stod inför stora utmaningar när post- och paketdistribution ändras. Detta ställde krav på besparingar inom alla företagets områden och avdelningar.​ Besparingspotentialen inom IT identiferades till drygt 600 MSEK run-rate (årligen)​ Ett besparingsinitiativ påbörjades med sju delområden och totalt runt tjugo initiativ​ ACG kom in i programmet efter drygt ett halvår för att förbättra transparens och struktur. Detta var nödvändigt för...
Read More