Category

Projektstyrning
PROJEKTET Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben. Som tidigare har ansvarats av en extern leverantör. ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest fasen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes, att äga utveckling och...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade att flytta all kundbearbetning till Adobe Campaign för att kunna personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline. ACG´s roll innefattade att projektleda flytten från befintligt system till Adobe Campaign. PROJEKTVINSTER Anledningen till övergången var i första hand att Adobe Campaign gav kunden en större möjlighet till sammanhållen kommunikation....
Read More
PROJEKTET Kunden behövde ett digitalt programkontor som kunde säkerställa att alla projekt som drevs kunde prioriteras utifrån verksamhetens krav och önskemål. ACGs roll och uppdrag var att driva det digitala programkontoret PROJEKTVINSTER Säkerställde att utvecklingsprojekt levererades enligt verksamhetens kravbild och prioritering. Förbättrade strukturen och kommunikation mellan verksamheten och utvecklingsavdelningen. PROJEKTINFORMATION Arbetar med JIRA, Confluence, EPI...
Read More
PROJEKTET Många parallella initiativ och projekt Få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering En känsla av att mycket sattes igång men lite eller inget gick i mål ACG hjälpte kunden skapa ett projektkontor som följde upp de viktigaste projekten ACG skapade tillsammans med kunden ett ramverk för projektmodell, rapportering, mallar för statusrapportering,...
Read More

Senaste kommentarer

    Kund Case