Category

Projektstyrning
PROJEKTET Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben som tidigare hade tagits om hand av en extern leverantör. ACGs roll och uppdrag var att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, och att ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest-fasen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes,...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade att flytta all kundbearbetning till Adobe Campaign för att kunna personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline. ACG´s roll innefattade att projektleda flytten från befintligt system till Adobe Campaign. PROJEKTVINSTER Adobe Campaign gav kunden en större möjlighet till sammanhållen kommunikation. Bättre effekt både i nykundsbearbetningen och i lojalitetsarbetet...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde ett digitalt programkontor som kunde säkerställa att alla projekt som drevs kunde prioriteras utifrån verksamhetens krav och önskemål. ACGs roll och uppdrag var att driva det digitala programkontoret. PROJEKTVINSTER Säkerställde att utvecklingsprojekt levererades enligt verksamhetens kravbild och prioritering Förbättrad struktur och kommunikation mellan verksamheten och utvecklingsavdelningen PROJEKTINFORMATION Verktyg: JIRA, Confluence, EPI och...
Read More
PROJEKTET Kunden hade många parallella initiativ och projekt och få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering. Det var en känsla av att mycket sattes igång men lite eller inget gick i mål. ACG hjälpte kunden skapa ett projektkontor som följde upp de viktigaste projekten och skapade tillsammans med kunden ett ramverk för...
Read More