Category

Projektstyrning
PROJEKTET Kunden hade myndighetskrav att förbättra driftmiljö och IT-säkerhet​ En helt ny datahall med ny infrastruktur var färdigställd​ Nästa steg var att flytta alla applikationer​ Projektet ZAPP (”zonindelning och applikationsflytt”) syftade till att migrera ett 70-tal applikationer från Stockholm till Oskarshamn ​ ACG tillsatte en projektledare som drev projektet från 2017 tills det stängdes  2019 PROJEKTVINSTER Projektet levererade framgångsrikt...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde ett nytt ITSM verktyg för att möta nya process- och verksamhetskrav​ ITIL processer​ Självbetjäningsportal​ Möjlighet till automatisering​ ACG ledde upphandling och införande av system​ PROJEKTVINSTER Målet var att införa ett system som stödde ITILs basprocesser (Incident, Request, Problem, Change, Release, Knowledge) samt en självbetjäningsportal​ Systemet upphandlades med ACG styrning. ​ Slutlig implementation leddes av ACG med leverans i tid, enligt...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde förtydliga sin IT-leverans inom IT infrastruktur för att​ Kvalitetssäkra leverans​ Förtydliga utbud och innehåll till verksamheten​ Förbättrad ekonomisk styrning i fråga om prissättning och kostnadsuppbyggnad​ Identifiera kritiska leveranser och potentiella riskområden​ ACG coachade IT arkitekter i tjänsteorienterat tänkande och hjälpte till att bygga upp nya IT-tjänster​ ​ PROJEKTVINSTER Ökad intern kostnadstransparens​ Tydligare tjänsteutbud och –innehåll...
Read More
PROJEKTET   Kundens behov har varit att stabilisera det befintliga prenumerationssystemet. Målsättningen har varit att uppnå 90% stabilitet dvs minimera antalet fel i processer som körs i systemet.​ ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in en tydlig kravbild på vad som behvöer genomföras, prioritera backlog och se till att grundfunktionalitet kommer på plats för att uppnå stabilitet.​ PROJEKTVINSTER Ett stabilare system...
Read More
PROJEKTET Kundens behov att driva den agila verksamheten på marknadsavdelningen. Med målsättningen att säkerställa framdriften inom de projekt som pågick i supersprinten. ​ ACGs roll och uppdrag att agera supersprintlead för att uppnå kundens mål. PROJEKTVINSTER Projektets mål att planera inför respektive supersprint:​ Idegenererings workshops​ Planering/genomförande av hackaton (2 veckor, fokus på beräkningar & resursplanering)​ Dagliga check-ins med hela marknad...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben som tidigare hade tagits om hand av en extern leverantör. ACGs roll och uppdrag var att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, och att ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest-fasen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes,...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade att flytta all kundbearbetning till Adobe Campaign för att kunna personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline. ACG´s roll innefattade att projektleda flytten från befintligt system till Adobe Campaign. PROJEKTVINSTER Adobe Campaign gav kunden en större möjlighet till sammanhållen kommunikation. Bättre effekt både i nykundsbearbetningen och i lojalitetsarbetet...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde ett digitalt programkontor som kunde säkerställa att alla projekt som drevs kunde prioriteras utifrån verksamhetens krav och önskemål. ACGs roll och uppdrag var att driva det digitala programkontoret. PROJEKTVINSTER Säkerställde att utvecklingsprojekt levererades enligt verksamhetens kravbild och prioritering Förbättrad struktur och kommunikation mellan verksamheten och utvecklingsavdelningen PROJEKTINFORMATION Verktyg: JIRA, Confluence, EPI och...
Read More
PROJEKTET Kunden hade många parallella initiativ och projekt och få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering. Det var en känsla av att mycket sattes igång men lite eller inget gick i mål.ACG hjälpte kunden skapa ett projektkontor som följde upp de viktigaste projekten och skapade tillsammans med kunden ett ramverk för projektmodell,...
Read More