Category

Transformation
PROJEKTET Kunden hade de senaste åren haft svårt att nå de uppsatta målen gällande att leverera effektiva IT-tjänster till de gemensamma bolagen. Kunden hade genomfört tre stora förändringsinitiativ som inte gett önskad effekt. Advanze hjälpte kunden med att transformera verksamheten från en central leverantör till strategisk styrfunktion. Förändringen krävde en ny organisation och en helt...
Read More
PROJEKTET Kunden hade besparingskrav och behövde strukturera och kommunicera IT:s leverans på ett relevant sätt för verksamheten. Lite förenklat kan sägas att de behövde röra sig från att sälja timmar och prylar till att erbjuda helhetslösningar som tydligt kommunicerade sitt värde till kunden. På så vis kunde bättre beslut tas gällande var och hur besparingar...
Read More