Category

Utredning
PROJEKTET GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som har för avsikt att skydda och stärka EU medborgares personuppgifter och rättigheter. GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och kommer att gälla i hela EU. Alla företag som hanterar personuppgifter måste se över sina system, rutiner och processer för att ställa om till...
Read More
PROJEKTET Kunden har haft ett behov av att uppdatera sitt befintliga lojalitetsprogram back- och front-end mässigt. ACGs roll och uppdrag var att synkronisera de tvärfunktionella teamen (back-end). Projektleda all kravställning, prioritering av funktioner gentemot utveckling, test och produktionssättning enligt verksamhetens kravbild. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes, att implementera en ny sajt och ersätta den befintliga...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde få en bättre insikt i hur deras kunder betedde sig på hemsidan och därmed kunna kundanpassa information som skickas till respektive individ. Projektets målsättning var att skapa en enad kundbild som visualiserade användares beteende på hemsidan ACGs roll och uppdrag, ansvarade för både konceptframtagning och utveckling. PROJEKTVINSTER Skapade en enad visuell kundbild...
Read More

Senaste kommentarer

    Kund Case