Category

Webutveckling
PROJEKTET Kunden behövde hjälp med att sätta upp en site som möjliggör sök och annonsering av jobb. En befintlig sida fanns på plats men leverantören som förvaltade siten skulle bytas ut. ACGs roll och uppdrag innefattade projektledning av implementeringen samt kvalitetssäkring av att all funktionalitet fanns på plats och att siten fungerade enligt den önskade...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade minska antalet samtal till kundtjänst och därmed minska kostnaderna. Kunder ringde in för att hantera diverse ärenden som berör deras prenumeration. Önskemålet var att prenumeranter ska kunna genomföra sina ändringar digitalt, detta genom att digitalisera kundtjänst. ACGs roll och uppdrag var att ta fram en ny kundservicewebb som kunde hantera kundärenden och...
Read More