Day

april 28, 2020
PROJEKTET Kunden hade myndighetskrav att förbättra driftmiljö och IT-säkerhet​ En helt ny datahall med ny infrastruktur var färdigställd​ Nästa steg var att flytta alla applikationer​ Projektet ZAPP (”zonindelning och applikationsflytt”) syftade till att migrera ett 70-tal applikationer från Stockholm till Oskarshamn ​ ACG tillsatte en projektledare som drev projektet från 2017 tills det stängdes  2019 PROJEKTVINSTER Projektet levererade framgångsrikt...
Read More