Category

Kundcase
PROJEKTET Kunden hade myndighetskrav att förbättra driftmiljö och IT-säkerhet​ En helt ny datahall med ny infrastruktur var färdigställd​ Nästa steg var att flytta alla applikationer​ Projektet ZAPP (”zonindelning och applikationsflytt”) syftade till att migrera ett 70-tal applikationer från Stockholm till Oskarshamn ​ ACG tillsatte en projektledare som drev projektet från 2017 tills det stängdes  2019 PROJEKTVINSTER Projektet levererade framgångsrikt...
Read More
PROJEKTET   Kunden stod inför stora utmaningar när post- och paketdistribution ändras. Detta ställde krav på besparingar inom alla företagets områden och avdelningar.​ Besparingspotentialen inom IT identiferades till drygt 600 MSEK run-rate (årligen)​ Ett besparingsinitiativ påbörjades med sju delområden och totalt runt tjugo initiativ​ ACG kom in i programmet efter drygt ett halvår för att förbättra transparens och struktur. Detta var nödvändigt för...
Read More
PROJEKTET Kunden var ett nyhetsmagasin som kommer både i tryckt form och i digital version på deras hemsida​ Hemsidan fungerade inte I den utsträckning kundens reportrar och läsare skulle önska och bidrog inte till att uppnå affärsmålen ​ Även användarupplevelsen behövde ett lyft​ ACG bidrog med en kravanalytiker, vars uppgift var att utvärdera nuvarande användarupplevelse och ta fram krav för förbättringar PROJEKTVINSTER Målet var att utreda...
Read More
PROJEKTET Kunden är en revisions- och redovisningsbyrå med ett stort antal IT-system som stödjer verksamheten. Det fanns ett behov av att samordna arbetet med att förvalta dessa system och sätta upp en förvaltningsorganisation​ Ett av systemen är en egenbyggd portal för samarbete med deras kunder och för denna behövdes en kravanalytiker för att driva arbetet med vidareutveckling och förvaltning​ ACG levererade...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde ett nytt ITSM verktyg för att möta nya process- och verksamhetskrav​ ITIL processer​ Självbetjäningsportal​ Möjlighet till automatisering​ ACG ledde upphandling och införande av system​ PROJEKTVINSTER Målet var att införa ett system som stödde ITILs basprocesser (Incident, Request, Problem, Change, Release, Knowledge) samt en självbetjäningsportal​ Systemet upphandlades med ACG styrning. ​ Slutlig implementation leddes av ACG med leverans i tid, enligt...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde förtydliga sin IT-leverans inom IT infrastruktur för att​ Kvalitetssäkra leverans​ Förtydliga utbud och innehåll till verksamheten​ Förbättrad ekonomisk styrning i fråga om prissättning och kostnadsuppbyggnad​ Identifiera kritiska leveranser och potentiella riskområden​ ACG coachade IT arkitekter i tjänsteorienterat tänkande och hjälpte till att bygga upp nya IT-tjänster​ ​ PROJEKTVINSTER Ökad intern kostnadstransparens​ Tydligare tjänsteutbud och –innehåll...
Read More
PROJEKTET   Kundens behov har varit att stabilisera det befintliga prenumerationssystemet. Målsättningen har varit att uppnå 90% stabilitet dvs minimera antalet fel i processer som körs i systemet.​ ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in en tydlig kravbild på vad som behvöer genomföras, prioritera backlog och se till att grundfunktionalitet kommer på plats för att uppnå stabilitet.​ PROJEKTVINSTER Ett stabilare system...
Read More
PROJEKTET Kundens behov att driva den agila verksamheten på marknadsavdelningen. Med målsättningen att säkerställa framdriften inom de projekt som pågick i supersprinten. ​ ACGs roll och uppdrag att agera supersprintlead för att uppnå kundens mål. PROJEKTVINSTER Projektets mål att planera inför respektive supersprint:​ Idegenererings workshops​ Planering/genomförande av hackaton (2 veckor, fokus på beräkningar & resursplanering)​ Dagliga check-ins med hela marknad...
Read More
Projektet Kunden var tvungen att uppgradera kassasystemen (NTS Retail) i alla sina butiker i Sverige då den versionen som fanns i drift var gammal och saknade mycket funktionalitet som var nödvändig för att uppfylla kraven från GDPR. Det krävdes 6 månader med många rundor av förhandling, planering, testning och förberedelser inför utrullning för att få...
Read More
PROJEKTET GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som har för avsikt att skydda och stärka EU medborgares personuppgifter och rättigheter. GDPR trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Alla företag som hanterar personuppgifter måste se över sina system, rutiner och processer för att ställa om till förordningen. Kunden...
Read More
1 2 3