Category

Kund case
Projektet Kunden var tvungen att uppgradera kassasystemen (NTS Retail) i alla sina butiker i Sverige då den versionen som fanns i drift var gammal och saknade mycket funktionalitet som var nödvändig för att uppfylla kraven från GDPR. Det krävdes 6 månader med många rundor av förhandling, planering, testning och förberedelser inför utrullning för att få...
Read More
PROJEKTET GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som har för avsikt att skydda och stärka EU medborgares personuppgifter och rättigheter. GDPR trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Alla företag som hanterar personuppgifter måste se över sina system, rutiner och processer för att ställa om till förordningen. Kunden...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade öka konverteringen i orderflödet samt förenkla köpprocessen för sin slutkund. ACGs roll och uppdrag var att samla in krav, genomföra användartester och projektleda utvecklingen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet som var att förenkla det befintliga köpflödet uppnåddes. Ett tilltalande gränssnitt där kund enkelt kan genomföra ett köp skapades. Tvärfunktionellt samarbeta mellan verksamheten, UX...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben som tidigare hade tagits om hand av en extern leverantör. ACGs roll och uppdrag var att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, och att ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest-fasen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes,...
Read More
PROJEKTET Kunden hade behov av att uppdatera sitt befintliga lojalitetsprogram back- och front-end mässigt. ACGs roll och uppdrag var att synkronisera de tvärfunktionella teamen (back-end). Dessutom ansvarade ACG för att projektleda all kravställning, prioritera funktioner gentemot utveckling, test och produktionssättning enligt verksamhetens kravbild. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes, att implementera en ny sajt och ersätta...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade att flytta all kundbearbetning till Adobe Campaign för att kunna personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline. ACG´s roll innefattade att projektleda flytten från befintligt system till Adobe Campaign. PROJEKTVINSTER Adobe Campaign gav kunden en större möjlighet till sammanhållen kommunikation. Bättre effekt både i nykundsbearbetningen och i lojalitetsarbetet...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde ett digitalt programkontor som kunde säkerställa att alla projekt som drevs kunde prioriteras utifrån verksamhetens krav och önskemål. ACGs roll och uppdrag var att driva det digitala programkontoret. PROJEKTVINSTER Säkerställde att utvecklingsprojekt levererades enligt verksamhetens kravbild och prioritering Förbättrad struktur och kommunikation mellan verksamheten och utvecklingsavdelningen PROJEKTINFORMATION Verktyg: JIRA, Confluence, EPI och...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde hjälp med att sätta upp en site som möjliggör sök och annonsering av jobb. En befintlig sida fanns på plats men leverantören som förvaltade siten skulle bytas ut. ACGs roll och uppdrag innefattade projektledning av implementeringen samt kvalitetssäkring av att all funktionalitet fanns på plats och att siten fungerade enligt den önskade...
Read More
PROJEKTET Kunden upplevde att dess kunder hoppade av köpflödet eftersom det innefattade för många steg innan köpet var klart. Därför fanns det ett behov av att förenkla och optimera köpflödet. ACGs roll och uppdrag var, att tillsammans med en tredjepartsleverantör ta fram en betallösning som matchade kundens kravbild. PROJEKTVINSTER Enklare och enhetligt köpflöde Ökad konvertering...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade minska antalet samtal till kundtjänst och därmed minska kostnaderna. Kunder ringde in för att hantera diverse ärenden som berör deras prenumeration. Önskemålet var att prenumeranter ska kunna genomföra sina ändringar digitalt, detta genom att digitalisera kundtjänst. ACGs roll och uppdrag var att ta fram en ny kundservicewebb som kunde hantera kundärenden och...
Read More
1 2