Category

IT-system
PROJEKTET Kunden hade ett antal föråldrade verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Mellan förstudie och införande gjordes en omfattande upphandling där ett antal leverantörer och CRM-lösningar utvärderades. PROJEKTVINSTER Framtagande av: Adm. Föreskrifter/Upphandlingsformalia. Kommersiella villkor/avtalsgrun Informationsmodell Funktionskrav IT-tekniska krav Krav på leverans och service Underlag för avveckling, införande och migrering...
Read More
PROJEKTET Två större systerorganisationer med liknande behov, men olika uppsättning av likvärdiga system, behövde enas om samma system. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Projektledare för projektet och Produktägare för systemen. PROJEKTVINSTER Främst lägre kostnader, sett till antal licenser och antal utvecklare. Mindre antal systemberoenden. Förbättrat samarbete mellan organisationerna. PROJEKTINFORMATION Agil projektmetodik....
Read More
PROJEKTET Kunden hade ett egenutvecklat och föråldrat verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Innan införande saknades en total kundbild och stora delar av processflödet var manuellt och helt utan spårbarhet.Kunden hade ett egenutvecklat och föråldrat verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Innan införande...
Read More

Senaste kommentarer

    Kund Case