Category

IT-system
PROJEKTET Kunden är en revisions- och redovisningsbyrå med ett stort antal IT-system som stödjer verksamheten. Det fanns ett behov av att samordna arbetet med att förvalta dessa system och sätta upp en förvaltningsorganisation​ Ett av systemen är en egenbyggd portal för samarbete med deras kunder och för denna behövdes en kravanalytiker för att driva arbetet med vidareutveckling och förvaltning​ ACG levererade...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde ett nytt ITSM verktyg för att möta nya process- och verksamhetskrav​ ITIL processer​ Självbetjäningsportal​ Möjlighet till automatisering​ ACG ledde upphandling och införande av system​ PROJEKTVINSTER Målet var att införa ett system som stödde ITILs basprocesser (Incident, Request, Problem, Change, Release, Knowledge) samt en självbetjäningsportal​ Systemet upphandlades med ACG styrning. ​ Slutlig implementation leddes av ACG med leverans i tid, enligt...
Read More
PROJEKTET   Kundens behov har varit att stabilisera det befintliga prenumerationssystemet. Målsättningen har varit att uppnå 90% stabilitet dvs minimera antalet fel i processer som körs i systemet.​ ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in en tydlig kravbild på vad som behvöer genomföras, prioritera backlog och se till att grundfunktionalitet kommer på plats för att uppnå stabilitet.​ PROJEKTVINSTER Ett stabilare system...
Read More
Projektet Kunden var tvungen att uppgradera kassasystemen (NTS Retail) i alla sina butiker i Sverige då den versionen som fanns i drift var gammal och saknade mycket funktionalitet som var nödvändig för att uppfylla kraven från GDPR. Det krävdes 6 månader med många rundor av förhandling, planering, testning och förberedelser inför utrullning för att få...
Read More
PROJEKTET Kunden hade ett antal föråldrade verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Mellan förstudie och införande gjordes en omfattande upphandling där ett antal leverantörer och CRM-lösningar utvärderades. PROJEKTVINSTER Framtagande av: Administrativa föreskrifter/upphandlingsformalia Kommersiella villkor/avtalsgrund Informationsmodell Funktionskrav IT-tekniska krav Krav på leverans och service Underlag för avveckling, införande och migrering...
Read More
PROJEKTET Två större systerorganisationer med liknande behov, men olika uppsättning av likvärdiga system, behövde enas om samma system. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Projektledare för projektet och Produktägare för systemen. PROJEKTVINSTER Lägre kostnader, sett till antal licenser och antal utvecklare. Mindre antal systemberoenden. Förbättrat samarbete mellan organisationerna. PROJEKTINFORMATION Agil projektmetodik. Projekt...
Read More
PROJEKTET Kunden hade ett egenutvecklat och föråldrat verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Innan införande saknades en total kundbild och stora delar av processflödet var manuellt och helt utan spårbarhet. PROJEKTVINSTER Automatiserad handläggningsprocess Enhetlig kundbild All kunddata spårbar Kortare handläggningstider Minskade kostnader för drift och förvaltning Kortare ledtid för...
Read More