By

Mikael Edbor
Projektet Kunden var tvungen att uppgradera kassasystemen (NTS Retail) i alla sina butiker i Sverige då den versionen som fanns i drift var gammal och saknade mycket funktionalitet som var nödvändig för att uppfylla kraven från GDPR. Det krävdes 6 månader med många rundor av förhandling, planering, testning och förberedelser inför utrullning för att få...
Read More
Advanze Consulting Group på LinkedIn
Read More
Vi inom IT Management vill bli fler och ser fram emot att få in fler professionella och drivna kollegor! Brinner du för att jobba med projektledning? Vill du vara med och göra våra kunder framgångsrika? Vill du ingå i det lilla bolaget med de stora möjligheterna? Vill du ha möjligheten att vara med och bygga...
Read More
Vi inom IT DEVELOPMENT vill bli fler och ser fram emot att få in fler professionella och drivna kollegor! Går du igång på välformulerad och strukturerad kod? Brinner du för att jobba agilt, dela med dig av dina kunskaper och ta del av andras? Vill du vara med och göra våra kunder framgångsrika? Vill du...
Read More
Vi inom IT DEVELOPMENT vill bli fler och ser fram emot att få in fler professionella och drivna kollegor! Går du igång på välformulerad och strukturerad kod? Brinner du för att jobba agilt, dela med dig av dina kunskaper och ta del av andras? Vill du vara med och göra våra kunder framgångsrika? Vill du...
Read More
PROJEKTET GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som har för avsikt att skydda och stärka EU medborgares personuppgifter och rättigheter. GDPR trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Alla företag som hanterar personuppgifter måste se över sina system, rutiner och processer för att ställa om till förordningen. Kunden...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade öka konverteringen i orderflödet samt förenkla köpprocessen för sin slutkund. ACGs roll och uppdrag var att samla in krav, genomföra användartester och projektleda utvecklingen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet som var att förenkla det befintliga köpflödet uppnåddes. Ett tilltalande gränssnitt där kund enkelt kan genomföra ett köp skapades. Tvärfunktionellt samarbeta mellan verksamheten, UX...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben som tidigare hade tagits om hand av en extern leverantör. ACGs roll och uppdrag var att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, och att ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest-fasen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes,...
Read More
PROJEKTET Kunden hade behov av att uppdatera sitt befintliga lojalitetsprogram back- och front-end mässigt. ACGs roll och uppdrag var att synkronisera de tvärfunktionella teamen (back-end). Dessutom ansvarade ACG för att projektleda all kravställning, prioritera funktioner gentemot utveckling, test och produktionssättning enligt verksamhetens kravbild. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes, att implementera en ny sajt och ersätta...
Read More
1 2 3

Senaste kommentarer

    Kund Case