Day

februari 8, 2018
PROJEKTET GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som har för avsikt att skydda och stärka EU medborgares personuppgifter och rättigheter. GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och kommer att gälla i hela EU. Alla företag som hanterar personuppgifter måste se över sina system, rutiner och processer för att ställa om till...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade öka konverteringen i orderflödet samt förenkla köp processen för sin slutkund. ACGs roll och uppdrag att projektleda , samla in krav, genomföra användartester och projektleda utvecklingen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet att förenkla det befintliga köpflödet uppnåddes. Skapat ett tilltalande gränssnitt där kund enkelt kan genomföra ett köp Tvärfunktionellt samarbeta mellan verksamheten, UX...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben. Som tidigare har ansvarats av en extern leverantör. ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest fasen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes, att äga utveckling och...
Read More
PROJEKTET Kunden har haft ett behov av att uppdatera sitt befintliga lojalitetsprogram back- och front-end mässigt. ACGs roll och uppdrag var att synkronisera de tvärfunktionella teamen (back-end). Projektleda all kravställning, prioritering av funktioner gentemot utveckling, test och produktionssättning enligt verksamhetens kravbild. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes, att implementera en ny sajt och ersätta den befintliga...
Read More
PROJEKTET Transformationen syftade till att ge långsiktiga effekter kring informationssäkerhet: Möta krav och förväntningar från myndigheter, koncernen, Förbättrad informationssäkerhet vid införande av informationssystem på kontor och kärnanläggningar Lars Söderström övertog ett havererat projekt som startats om 4 gånger och som fortlöpt 3,5 år utan leveranser. PROJEKTVINSTER Projektets mål var att realisera Basnivå informationssäkerhet; en konkretiserad...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade att flytta all kundbearbetning till Adobe Campaign för att kunna personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline. ACG´s roll innefattade att projektleda flytten från befintligt system till Adobe Campaign. PROJEKTVINSTER Anledningen till övergången var i första hand att Adobe Campaign gav kunden en större möjlighet till sammanhållen kommunikation....
Read More
PROJEKTET Kunden behövde ett digitalt programkontor som kunde säkerställa att alla projekt som drevs kunde prioriteras utifrån verksamhetens krav och önskemål. ACGs roll och uppdrag var att driva det digitala programkontoret PROJEKTVINSTER Säkerställde att utvecklingsprojekt levererades enligt verksamhetens kravbild och prioritering. Förbättrade strukturen och kommunikation mellan verksamheten och utvecklingsavdelningen. PROJEKTINFORMATION Arbetar med JIRA, Confluence, EPI...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde hjälp med att sätta upp en site som möjliggör sök och annonsering av jobb. En befintlig sida fanns på plats men leverantören som förvaltade siten skulle bytas ut. ACGs roll och uppdrag innefattade projektledning av implementeringen samt kvalitetssäkring av att all funktionalitet fanns på plats. Att siten fungerade enligt den önskade kravbilden....
Read More
PROJEKTET Kunden behövde få en bättre insikt i hur deras kunder betedde sig på hemsidan och därmed kunna kundanpassa information som skickas till respektive individ. Projektets målsättning var att skapa en enad kundbild som visualiserade användares beteende på hemsidan ACGs roll och uppdrag, ansvarade för både konceptframtagning och utveckling. PROJEKTVINSTER Skapade en enad visuell kundbild...
Read More
PROJEKTET Kund upplevde att dess kunder hoppar av köpflödet då det innefattar för många steg innan köpet är klart. Det fanns ett behov av att förenkla och optimera köpflödet. ACGs roll och uppdrag, att tillsammans med en tredjepartsleverantör ta fram en betallösning som gynnar kundens kravbild. PROJEKTVINSTER Enklare och enhetligt köpflöde Ökad konvertering Enklare administration...
Read More
1 2

Senaste kommentarer

    Kund Case