Category

Processer
PROJEKTET Kunden önskade öka konverteringen i orderflödet samt förenkla köp processen för sin slutkund. ACGs roll och uppdrag att projektleda , samla in krav, genomföra användartester och projektleda utvecklingen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet att förenkla det befintliga köpflödet uppnåddes. Skapat ett tilltalande gränssnitt där kund enkelt kan genomföra ett köp Tvärfunktionellt samarbeta mellan verksamheten, UX...
Read More
PROJEKTET Kund upplevde att dess kunder hoppar av köpflödet då det innefattar för många steg innan köpet är klart. Det fanns ett behov av att förenkla och optimera köpflödet. ACGs roll och uppdrag, att tillsammans med en tredjepartsleverantör ta fram en betallösning som gynnar kundens kravbild. PROJEKTVINSTER Enklare och enhetligt köpflöde Ökad konvertering Enklare administration...
Read More
PROJEKTET Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fullgöra företagets uppgifter i enlighet med ny modell. Målet är en etablerad och kommunicerad beskrivning av arbetssätt, uttryckt i processer. ACGs roll och uppdrag har varit att med sin specialistkompetens inom konfigurationsledning vara en drivande kraft inom förbättringsarbetet av delprocessen konfigurationsledning PROJEKTVINSTER En förbättrad och...
Read More
PROJEKTET Syftet med projektet är att avveckla äldre systemplattform tidsoptimerat och resurseffektivt och samtidigt fokusera på uppbyggande av ny försörjningsstark systemplattform. Målet är en ny mer kravprecis plattform med fokus på bred funktionsförmåga och ackrediteringsdulighet. ACGs roll och uppdrag är att med sin specialistkompetens inom konfigurations- och kvalitétsledning effektivisera avslut och etablering  av systemplattform. PROJEKTVINSTER...
Read More
PROJEKTET Två större systerorganisationer med stora problem att få beställnings- och utvecklingsprocessen att gå ihop. Beroenden till flera tunga svårhanterade system, och otillräckligt teknisk kunskap i organisationen. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Produktägare och Team Lead. PROJEKTVINSTER Ökad kontroll över beställnings- och utvecklingsprocessen. Minskade ledtider och lägre kostnader. Tydligare ägarskap och...
Read More

Senaste kommentarer

    Kund Case