Category

Processer
PROJEKTET Kunden önskade öka konverteringen i orderflödet samt förenkla köpprocessen för sin slutkund. ACGs roll och uppdrag var att samla in krav, genomföra användartester och projektleda utvecklingen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet som var att förenkla det befintliga köpflödet uppnåddes. Ett tilltalande gränssnitt där kund enkelt kan genomföra ett köp skapades. Tvärfunktionellt samarbeta mellan verksamheten, UX...
Read More
PROJEKTET Kunden upplevde att dess kunder hoppade av köpflödet eftersom det innefattade för många steg innan köpet var klart. Därför fanns det ett behov av att förenkla och optimera köpflödet. ACGs roll och uppdrag var, att tillsammans med en tredjepartsleverantör ta fram en betallösning som matchade kundens kravbild. PROJEKTVINSTER Enklare och enhetligt köpflöde Ökad konvertering...
Read More
PROJEKTET Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fullgöra företagets uppgifter i enlighet med ny modell. Målet är en etablerad och kommunicerad beskrivning av arbetssätt, uttryckt i processer. ACGs roll och uppdrag har varit att med sin specialistkompetens inom konfigurationsledning vara en drivande kraft inom förbättringsarbetet av delprocessen konfigurationsledning. PROJEKTVINSTER En förbättrad och...
Read More
PROJEKTET Två större systerorganisationer med stora problem att få beställnings- och utvecklingsprocessen att gå ihop. dessutom beroenden till flera tunga svårhanterade system, och otillräckligt teknisk kunskap i organisationen. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Produktägare och Team Lead. PROJEKTVINSTER Ökad kontroll över beställnings- och utvecklingsprocessen. Minskade ledtider och lägre kostnader. Tydligare ägarskap...
Read More