Day

april 22, 2020
PROJEKTET Kunden behövde ett nytt ITSM verktyg för att möta nya process- och verksamhetskrav​ ITIL processer​ Självbetjäningsportal​ Möjlighet till automatisering​ ACG ledde upphandling och införande av system​ PROJEKTVINSTER Målet var att införa ett system som stödde ITILs basprocesser (Incident, Request, Problem, Change, Release, Knowledge) samt en självbetjäningsportal​ Systemet upphandlades med ACG styrning. ​ Slutlig implementation leddes av ACG med leverans i tid, enligt...
Read More
PROJEKTET Kunden behövde förtydliga sin IT-leverans inom IT infrastruktur för att​ Kvalitetssäkra leverans​ Förtydliga utbud och innehåll till verksamheten​ Förbättrad ekonomisk styrning i fråga om prissättning och kostnadsuppbyggnad​ Identifiera kritiska leveranser och potentiella riskområden​ ACG coachade IT arkitekter i tjänsteorienterat tänkande och hjälpte till att bygga upp nya IT-tjänster​ ​ PROJEKTVINSTER Ökad intern kostnadstransparens​ Tydligare tjänsteutbud och –innehåll...
Read More