Upphandling av nytt CRM-system hos fackförbund

PROJEKTET

Kunden hade ett antal föråldrade verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Mellan förstudie och införande gjordes en omfattande upphandling där ett antal leverantörer och CRM-lösningar utvärderades.

PROJEKTVINSTER

Framtagande av:

 • Administrativa föreskrifter/upphandlingsformalia
 • Kommersiella villkor/avtalsgrund
 • Informationsmodell
 • Funktionskrav
 • IT-tekniska krav
 • Krav på leverans och service
 • Underlag för avveckling, införande och migrering av medlemssystem
 • Beskrivning av befintligt medlemssystem
 • Beskrivning av befintlig organisation/användare
PROJEKTINFORMATION
 • Anbudssammanställning/Utvärdering RFP
 • Leverantörsbedömning
 • Redovisning av uppfyllande målbild (krav)
 • Utfall anbudspresentationer
 • Total kostnadsanalys
 • Ekonomi kontra nytta (ekonomiskt mest fördelaktiga anbud)
 • Beslutsunderlag för val av leverantör
 • Påskrivet avtal
MER INFORMATION

Kontakta david.lundgren@advanze.se