Day

april 23, 2020
PROJEKTET Kunden var ett nyhetsmagasin som kommer både i tryckt form och i digital version på deras hemsida​ Hemsidan fungerade inte I den utsträckning kundens reportrar och läsare skulle önska och bidrog inte till att uppnå affärsmålen ​ Även användarupplevelsen behövde ett lyft​ ACG bidrog med en kravanalytiker, vars uppgift var att utvärdera nuvarande användarupplevelse och ta fram krav för förbättringar PROJEKTVINSTER Målet var att utreda...
Read More
PROJEKTET Kunden är en revisions- och redovisningsbyrå med ett stort antal IT-system som stödjer verksamheten. Det fanns ett behov av att samordna arbetet med att förvalta dessa system och sätta upp en förvaltningsorganisation​ Ett av systemen är en egenbyggd portal för samarbete med deras kunder och för denna behövdes en kravanalytiker för att driva arbetet med vidareutveckling och förvaltning​ ACG levererade...
Read More